OK

OK Cancel


Ďakujeme

Zavrieť

Previous

Rôzne príčiny vypadávania vlasov

Kultúrny význam vlasov

Vlasy vždy zohrávali v imidži človeka pomerne zásadnú úlohu, naprieč kultúrami aj érami im bol pripisovaný symbolický význam: už od staroveku predstavovali dôležitý element osobnosti človeka, reprezentovali krásu, šarm a boli symbolom zvádzania.

Vypadávanie vlasov je celkom prirodzený biologický fenomén

Na pokožke hlavy máme väčšinou 100 000 a 150 000 vlasov. Vlasy sa neustále obnovujú, riadia sa cyklami: strieda sa fáza rastu, fáza pokoja, vypadávania a opätovného rastu. Denne nám zvyčajne vypadne okolo 50 až 100 vlasov. Toto vypadávanie vlasov je úplne normálny a väčšinou nespôsobuje rednutie vlasov - vlasové cykly u ľudí nie sú synchrónne (každý vlas je v inej fáze), čo znamená, že na pokožke hlavy máme vždy vlasy. Cykly jednotlivých folikulov sú na sebe nezávislé, nedochádza teda k masívnemu vypadávaniu vlasov.
V niektorých situáciách však môže dôjsť k zvýšenému vypadávaniu a rednutiu vlasov. Tento proces vzniká v dôsledku narušenia vlasového cyklu či zápalu poškodzujúcemu vlasové folikuly. Vlasy môžu vypadávať aj vplyvom dedičných, prípadne získaných anomálií vlasového stvolu. Vhodný prípravok na rast vlasov môže mať na vypadávanie vlasov pozitívny vplyv.

Životný cyklus vlasu

Typický cyklus rastu vlasov u človeka trvá od 2 do 6 rokov, je zložený zo štyroch fáz. Dĺžku vlasového cyklu ovplyvňuje vek, patológia a široká škála nutričných a hormonálnych faktorov.
Prvá fáza je označovaná ako anagénna (rastová). V tejto fáze vlas vyrastá z folikulu alebo korienka z pod povrchu pokožky.
Určuje dĺžku našich vlasov a trvá niekoľko rokov (zvyčajne 2 - 4 roky u mužov a 3 - 6 rokov u žien). Počas anagénnej fázy vlasy rastú každých 28 dní o 1 cm a v normálnom prípade je v tejto fáze až 90 % folikulov.
Ďalšia fáza, prechodová či katagénna, trvá 2 až 3 týždne a ovplyvňuje asi 1 - 2 % vlasov. Počas katagénnej fázy vlas prestáva rásť, oddeľuje sa od prísunu krvi a dermálnej papily, ktorá obsahuje bunky vytvárajúce nový vlas.
Nasledujúcu fázu označujeme ako telogénnu či pokojovú. Tá trvá cca 3 mesiace, kedy starý vlas odpočíva a nový vlas sa dostáva do fázy rastu. V tejto fáze je okolo 10 - 15 % vlasov. Nový vlas rastie spod telogénneho folikulu a postupne vytláča starý folikul na povrch, kde dochádza k vypadnutiu vlasu. Exogénna fáza alebo tiež fáza vypadnutia vlasu je poslednou súčasťou vlasového cyklu, kedy starší vlas vypadáva z pokožky hlavy a je nahradený novým vlasom.

Rôzne druhy vypadávania vlasov

Telogénne eflúvium (dočasné vypadávanie vlasov) je charakterizované náhlym, masívnym výpadkom vlasov. Je výsledkom predčasného nástupu telogénnej fázy. Deje sa tak cca 3 mesiace po spúšťacom impulze ako:

  • Stres - závažné febrilné ochorenie, emočný stres, vážne zranenie, operácia, ťažký pôrod, krvácanie, hladovka a nárazové diéty;
  • Obdobie po pôrode - po pôrode, hormonálna nerovnováha (predovšetkým pokles hladiny estrogénu) je spúšťačom prechodu do masívnej telogénnej fázy, výsledkom je viditeľné vypadávanie vlasov;
  • Sezónne zmeny - výskum potvrdzuje zvýšené množstvo vlasov v telogénnej fáze v období marec - apríl a september - október. Ide o 2 sezónne kulminácie, ktorým hovoríme aj jarné a jesenné telogénne eflúvium.
  • Expozícia znečisteniu:
  • Nedostatočná výživa - anémia spôsobená nedostatkom železa, akrodermatitída, nedostatok zinku a podvýživa;
  • Poruchy štítnej žľazy - hypofunkcia a hyperfunkcia štítnej žľazy;
  • Závažné kožné ochorenia ovplyvňujúce vlasovú pokožku;
  • Vypadávanie vlasov v dôsledku užívania liekov - predovšetkým pri užívaní chemoterapeutík, niektorých druhov antidepresív, antikonvulzív a betablokátorov.

U tretiny ľudí však príčina telogénneho eflúvia nie je odhalená. Akútne telogénne eflúvium netrvá dlhšie než 6 mesiacov, chronické telogénne eflúvium je dlhšie než 6 mesiacov. Akútne telogénne eflúvium môže zasiahnuť všetky vekové skupiny, mužov aj ženy, chronické telogénne eflúvium sa následne objavuje bez zrejmej príčiny u inak zdravých žien medzi 30 - 60 rokom.

Alopécia (trvalá strata vlasov): Androgénna alopécia: spôsobuje riedke vlasy. Najčastejšie, dedičné vypadávanie vlasov u mužov aj žien. Vyznačuje sa postupnou stratou vlasov, formy alopécie sa u mužov a žien líšia. U mužov zvyčajne dochádza k rednutiu vlasov na čele, po stranách a na temene hlavy, prípadne vlasy úplne chýbajú, objavujú sa iba reziduálne na zátylku a na spánkoch. U mužov sa alopécia môže objaviť v akomkoľvek veku od puberty - počas rokov či desaťročí sa potom zhoršuje. U žien je typické pomalé a difúzne rednutie vlasov po celom povrchu vlasovej pokožky (plešatosť sa objavuje iba vzácne), rednutie vlasov začína v stredovej časti čela (temeno), predná línia vlasov býva ušetrená. Ženy si to všímajú predovšetkým okolo menopauzy, k vypadávaniu vlasov však môže dôjsť kedykoľvek po období puberty.

Hirzutizmus: typicky súvisí s hyperandrogenémiou, hoci asi polovica žien s miernymi symptómami má normálnu hladinu androgénov. Najčastejšou príčinou hirzsutizmu je syndróm polycystických vaječníkov. Vyznačuje sa prítomnosťou nadmerného ochlpenia na častiach tela, kde sa toto ochlpenie zvyčajne objavuje u mužov - na tvári, hrudníku, bruchu, hornej časti stehien, na prsiach. Hirzutizmus môže a nemusí súvisieť s akné a androgénnou alopéciou.

Alopécia areata: autoimunitné ochorenie, ktoré sa objavuje náhle a spôsobuje ohraničenú stratu vlasov u dospelých aj detí. Toto ochorenie môže postihovať vlasy a chĺpky na celom tele vrátane obočia a rias. Objaviť sa môže aj úplná plešatosť (alopecia totalis). Pacienti sa môžu stretnúť s remisiou (spontánnou, bez liečby), alopécia areata sa u nich môže objaviť raz za život alebo prichádza opakovane.

Jazviaca alopécia (prípadne cicatricial alopécia): je zapríčinená vzácnou poruchou, ktorá ničí vlasový folikul a nahrádza ho zjazveným tkanivom (vlas už ďalej nerastie). S touto poruchou sa môžete stretnúť v akomkoľvek veku, postihuje mužov aj ženy, k vypadávaniu vlasov môže dochádzať veľmi pomaly, bez zjavných symptómov. Vlasy tiež môžu začať vypadávať znenazdania. Výpadok vlasov v tomto prípade sprevádzajú symptómy ako svrbenie, opuchy, prítomnosť červených či bielych lézií pripomínajúcich ekzém na pokožke hlavy.

Trichotillománia: porucha, pri ktorej má jedinec neodolateľné nutkanie trhať si vlasy. Výsledkom je strata vlasov na pokožke hlavy alebo chĺpkov inde na tele. Najčastejšie sa s ňou stretávame u detí. Pokiaľ toto správanie prestane, vlasy sa zvyčajne obnovia. Pokiaľ však pretrváva po dobu mnohých rokov, môže byť strata vlasov/chĺpkov trvalá.

Senescentná alopécia, vypadávanie vlasov, ktorá sa prirodzene vyskytuje s vekom: ide o trvalé rednutie vlasov po celej pokožke hlavy bez folikulárnej miniaturizácie u pacientov vo veku nad 50 rokov, bez predchádzajúcej rodinnej anamnézy súvisiacej s plešatosťou. Táto progresívna strata vlasov je charakterizovaná skrátením anagennej fázy, zníženým pomerom annagénneho/telogénneho pomeru, slabnutím vlasov a zhoršením ich kvality.

Rastová (anagénna) fáza sa skracuje zo zvyčajných 3 - 4 rokov na menej než 1 rok. Pokojová (telogénna) fáza sa predlžuje a vypadnuté vlasy sú menej často nahradzované novými. Zvyšuje sa tiež počet vlasov v telogénnej fáze, ich množstvo prekračuje 20 %. Vlasový folikul už nie je ukotvený tak hlboko v pokožke, zmenšuje sa, nové vlasy rastú kratšie. Vlasy s vekom tiež strácajú pigment a belejú. Biele vlasy sú slabšie, pórovitejšie a majú nižšiu mechanickú odolnosť. Sú tiež citlivejšie na vonkajšie podráždenie, najmä na UV žiarenie.

Zdroje:
Výsledky získané v rámci epidemiologickej štúdie vykonanej výskumným oddelením L’Oréal Research v spolupráci s SU.VI.MAX (SuUpplémentation en VItamines et Minéraux AntioXydants)

Pre viac informácií kontaktujte dermatológa, ktorý vykoná klinické a trichoskopické vyšetrenie (dermoskopiu vlasovej pokožky), alebo si vyžiada trichogram (analýzu vytrhnutého vlasu), krvné testy a v niektorých prípadoch biopsiu. Na základe vyšetrení odporučí vhodný vlasový prípravok na rednutie a vypadávanie vlasov.

HUB_CONTENT_DHSC_EXPERT_01_DESMOND_MANDEL_585_400.jpg

Dr. Victor Desmond Mandel

Dermatológ a venerológ

Dôležité je rozlíšiť prirodzené každodenné vypadávanie vlasov od alopécie. Vinou alopécie totiž môže presvitať vlasová pokožka. V takom prípade je zásadná podpora rastu vlasov.

White Box spacer
White Box spacer