OK

OK Cancel


Ďakujeme

Zavrieť

Previous

Lieky spôsobujúce vypadávanie vlasov

Jedným z dôvodov vypadávania vlasov je užívanie liekov

Vypadávanie vlasov počas dňa je bežné, každému človeku denne vypadne 50 až 100 vlasov. Termínom alopécia označujeme abnormálne vypadávanie vlasov, ktoré sa deje vo väčšej miere.
Medzi dôvody vypadávania vlasov radíme genetické, environmentálne faktory a hormóny. Vypadávanie vlasov však môže byť aj vedľajším účinkom pri užívaní liekov. Tento jav je známy ako alopécia indukovaná liekmi.

Rôzne mechanizmy pôsobenia medikácie môžu byť príčinou straty vlasov

Existuje celý rad liekov spôsobujúcich vypadávanie vlasov, či už náhle, postupné, difúzne alebo lokalizované. Lieky rôznymi spôsobmi narúšajú vlasový cyklus. Niektoré lieky môžu urýchliť striedanie vlasových cyklov a prechod z rastovej (anagénnej) do pokojovej (telogénnej) fázy. To je prípad napríklad interferónov (pozri nižšie). Telogénne eflúvium, ako tomuto vypadávaniu vlasov hovoríme, prichádza 2 až 4 mesiace po užívaní medikácie.

Niektoré lieky môžu naopak predčasne prerušiť rastovú fázu vlasu. Vypadávanie vlasov je v tomto prípade omnoho masívnejšie než u telogénneho eflúvia a dochádza k nemu dni či týždne od začiatku liečby. Tento jav potom označujeme ako anagénne eflúvium.

Aké lieky spôsobujú vypadávanie vlasov?

Najčastejšou príčinou vypadávania vlasov v dôsledku užívania liekov je alopécia vyvolaná chemoterapiou. Liečba rakoviny často spôsobuje výrazné alebo úplné anagénne eflúvium tým, že narúša proces delenia buniek (mitózu) vlasových folikulov.

Interferóny používané na liečbu žltačky typu C alebo roztrúsenej sklerózy tiež môžu spôsobiť vypadávanie vlasov typu telogénneho eflúvia.

Imunosupresíva môžu tiež zapríčiniť mnoho foriem alopécie. Vlasy môžu niekedy vypadávať v zhlukoch, podobne ako je to v prípade alopécie areata. Niektoré imunosupresíva ako cyklosporín môžu spôsobiť hypertrichózu.

Vypadávanie vlasov v niektorých prípadoch vyvolávajú tiež: statíny používané pri liečbe cholesterolu; fungicídy; antidepresíva a lítium, ktoré sa tiež používa na liečbu depresie a porúch nálady. V týchto prípadoch je vypadávanie vlasov však skôr ojedinelé.

Ako zastaviť vypadávanie vlasov
v dôsledku medikácie

Vypadávanie vlasov zapríčinené liekmi by vás nemalo nijak znepokojovať. Týždne či mesiace po ukončení liečby sa vlasy totiž vrátia k svojmu obvyklému rastu. V prípade dlhodobej liečby sa vlasy môžu adaptovať a začať opäť rásť aj v prípade, kedy pacient v liečbe ďalej pokračuje. Ako podporiť rast vlasov? Použitím vhodného kozmetického prípravku.

Vypadávanie vlasov môžu zapríčiniť desiatky liekov. Hneď ako objavíte symptómy, odporúča sa návšteva lekára či dermatológa.

U mnohých liekov býva ako vedľajší účinok uvedené vypadávanie vlasov. Výpadok vlasov však s ukončením liečby ustupuje.

HUB_CONTENT_DHSC_CONTENT_06_Medications_that_cause_hair_loss.jpg