OK

OK Cancel


Ďakujeme

Zavrieť

Previous

Majú šedivé vlasy väčší sklon k vypadávaniu?

Prečo máme šedivé vlasy?

J-F. M.: Počas anagénnej (rastovej) fázy vlasového cyklu vytvára vlasový folikul (časť vlasu ukotvená vo vlasovej pokožke) pigmentovaný stvol (prameň vlasov je tvorený viacerými stvolmi). Vlasové stvoly môžu byť blond, čierne, ryšavé alebo hnedé, a to v závislosti od genetických predpokladov každého jedinca.
Rast vlasov a pigmentácia pretrvávajú tri až štyri roky, potom vlas počas telogénnej fázy vypadáva a rastový cyklus vlasov začína nanovo.

Aby mohla začať nová rastová fáza, vlasový folikul, z ktorého vlas vyrastá, sa musí „dobiť“ v rezervoári kmeňových buniek (sú dôležité pre rast vlasov) a melanocytov (dodávajú vlasom či pokožke farbu). Hneď ako vlasový folikul opätovne načerpá z rastových a pigmentových buniek energiu, vzniká nový vlas plný melanínu. Vlasy tak dorastajú v pôvodnej farbe, cyklus po cykle.

Tento proces sa však s vekom zhoršuje - objavujú sa šedivé a postupom času aj biele vlasy - zásoba melanocytov v rezervoári sa znižuje a nakoniec úplne mizne. S každým cyklom rastu vlasov má vlasový folikul k dispozícii stále menej melanocytov. Vlasy postupne strácajú pigmentáciu, kým nezbelejú úplne.
Medzi faktory spôsobujúce stenčenie zásob týchto buniek zaraďujeme genetické predispozície, ale aj stres kladený na melanocyty, v dôsledku toho sa potom objavujú šedivé vlasy.


Čím sa vyznačujú šedivé vlasy?

J-F. M.: Šedivé vlasy majú rovnaké vlastnosti ako pigmentované vlasy, vznikajú v rovnakom vlasovom folikule. Jediným rozdielom je to, že vlasový stvol v prípade šedivých a bielych vlasov obsahuje iba malé množstvo pigmentu alebo je úplne bez pigmentu.
Mnoho ľudí sa mylne domnieva, že šedivé vlasy rastú hrubšie než pigmentované vlasy. Všetky doposiaľ vykonané laboratórne experimenty však potvrdili, že šedivé vlasy rastú rovnakou rýchlosťou a majú rovnaký priemer ako pigmentované vlasy. Ďalší bežne rozšírený mýtus je potom ten, že pokiaľ šedivý vlas vytrhnete, narastie vám niekoľko nových šedivých vlasov. To však nie je pravda.


Existuje súvislosť medzi šedivými vlasmi
a vypadávaním vlasov?

J-F. M.: Nie je známa spojitosť medzi šedinami a vypadávaním vlasov. Vlasy môžu zbelieť, depigmentácia ale nie je príčinou predčasného vypadávania vlasov.
Pravdou je, že množstvo melanocytov (zodpovedných za pigmentáciu) sa v rezervoári, v ktorom sa pred začatím nového rastového cyklu vlasový folikul dobíja, znižuje. Množstvo kmeňových buniek (zodpovedných za rast vlasov) môže zostať stabilné. Vlas tak ďalej rastie rovnakou rýchlosťou a má rovnaký priemer - hoci je biely.
Pri vypadávaní vlasov zohráva úlohu samozrejme stres a vek, ten so sebou prináša nielen šediny a biele vlasy, ale tiež zvýšené vypadávanie vlasov. Tieto dva javy spolu však nijak nesúvisia.


Nie je známa žiadna spojitosť medzi šedivými vlasmi a vypadávaním vlasov.