OK

OK Cancel


Ďakujeme

Zavrieť

Previous

MÁ NA POKOŽKU HLAVY VPLYV ZNEČISTENÉ OVZDUŠIE?

Znečistené ovzdušie zvyčajne tvorí zmes pevných častíc (najčastejšie PM2 a 10, menších ako 2,5 alebo 10 μm) a plynných zložiek (NO, O3, SO2, CO, CO2 atď.). Dopad znečistenia na pokožku doposiaľ nebol príliš skúmaný a vplyv na vlasovú pokožku bol zanedbávaný úplne, ide teda o novú kapitolu výskumu kože.
V skratke je možné povedať, že normálna vlasová pokožka (nie plešatá) pravdepodobne čelí znečisteniu. Logicky vzaté na ňu majú vplyv skôr plynné zložky, pretože kontakt s pevnými časticami je vďaka ochrane vlasov, ktoré tieto malé čiastočky odfiltrujú, nepatrný. Rozptýlené plynné zložky majú tendenciu dostávať sa k vlasovej pokožke a ovplyvňovať epidermálne bielkoviny a lipidy pokožky hlavy. Veľké množstvo týchto plynných zložiek vykazuje oxidačné účinky, napr. ozón (O3), ktorý je jasným ukazovateľom mestského a priemyselného znečistenia. Väčšina lipidov na vlasovej pokožke je nenasýtených (najmä skvalén, mastné kyseliny...), čo znamená, že lipidy majú tendenciu k oxidácii či peroxidácii, a sú tak modelom a spoľahlivým ukazovateľom znečistenia. Práve to bolo nedávno publikované výskumným oddelením L’Oréal Advanced Research. Oxidované formy lipidov majú na živé tkanivo negatívny vplyv, dopad znečistenia na vlasovú pokožku teda môže byť hodnotený pomocou analýzy množstva oxidovaných lipidov. Väčšie množstvo skvalénu a nenasýtených mastných kyselín denne prítomných na vlasovej pokožke z nej robí terč oxidujúceho znečistenia, podobne ako v prípade pleti u obyvateľov Mexika či Šanghaja. K obdobnej situácii by tak malo dochádzať aj na normálnej pokožke hlavy. Už poznáme protizápalový potenciál peroxidovaných lipidov, ktoré sú možným zdrojom svrbenia. K tomu sa pridáva epidermálny cholesterol, bielkoviny na povrchu vlasovej pokožky či voľné aminokyseliny, ktoré rovnako podliehajú procesom oxidácie.

NA ZAPAMÄTANIE

Neexistuje žiadne odôvodnenie, prečo vylúčiť vplyv znečisteného ovzdušia na normálnu vlasovú pokožku. Ovplyvňujú ju najmä plynné oxidujúce zložky ako napríklad ozón. Lipidy a bielkoviny vo vlasovej pokožke sú pravdepodobne najlepším ukazovateľom tohto vplyvu. Ďalším rozmerom je aplikácia šampónu a umývanie vlasov.

HUB_CONTENT_DHSC_CONTENT_54_IS_SCALP_CONCERNED_BY_AERIAL_POLLUTION.jpg